NAPICI

Po zahtevu vlasnika čamaca vršimo nabavsku osvežavajućih napitaka za članove kluba pre plovidbe.