PARKING ZA PRIKOLICE

Tokom letnjeg perioda kada se čamci koriste i nalaze na vodi, ne treba da vodite računa o Vašim prikolicama jer će se iste nalaziti u zimovniku.

PARKING ZA VOZILA

Na priobalju kod nautičkog kluba "Navigator" nalazi se veliki parking za motorna vozila članova kluba.