PREVOZ

Koristeći usluge nautičkog kluba "Navigator" tokom čitave godine izvlačenje čamaca i prevoz do klubskih zimovnika je naša briga. Posedujemo više prikolica za čamce i skutere. Prevoz samostalno vršimo do 27ft dužine čamaca.