SERVIS I PRIPREMA ČAMACA ZA LETNJU SEZONU

Pre spuštanja u vodu vrši se servis i priprema čamaca, spoljno i unutrašnje pranje i čišćenje i nakon toga prevoz. Takođe, omogućavamo da serviser ili drugi majstor kojeg Vi izaberete u svakom momentu može da vrši radove na čamcu koji se nalazi u našem zimovniku. Za sve vrste radova obezbeđena je električna energija.